Tag Archives: Lehen Hezkuntza

Ebaluazio Diagnostikoa 2015

Hezkuntza, Politika eta Kultura Sailak Ebaluazio Diagnostikoa berriro abian jartzea erabaki du. Euskal Autonomia Erkidegoko funts publikoak jasotzen dituzten ikastetxe guztietako Lehen Hezkuntzako 4. mailako eta DBHko 2. mailako ikasle guztiei aplikatuko zaie errolda bidez. Euskal hezkuntza- sistemaren ekintza estrategiko honen lau edizio eginak ditugu eta 2014- 2015 ikasturtean bosgarrena egitera goaz.

E.D. eredu berrian oinarrizko aldaketa batzuk egingo dira:
ED bi zatitan egongo da antolatuta: bata, kanpoko aplikazioa, Hezkuntza Sailaren ardurapean eta, bestea, barneko aplikazioa, ikastetxeak bere gain hartuko duena, eta hor sartuko dira ebaluatutako hiru hizkuntzetan egindako idazmen eta mintzamen probak.
Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia neurtzeko proba bat ere egongo da.
Hirugarren aldiz ebaluatuko da Zientziaren kulturako konpetentzia.
Euskarazko, gaztelaniazko eta ingelesezko Idazmena ikastetxe guztiek ebaluatuko da nahitaez ikasturteko hirugarren hiruhilekoan, eredu komunetatik abiatuta. Gainera, Euskadi mailako emaitzak lortzeko, probak ikastetxeen lagin kontrolatu batean egingo dira.
Mintzamena aplikatzea borondatezkoa izango da ikastetxe bakoitzaren barne aplikazioaren arabera, eredu eta irizpide komunetatik abiatuta.

Ihaz, Ebaluazio Diagnostikoaren txostena eta Hobekuntza Planaren diseinua egiteko beharrezkoa zen dokumentazioa (ISEI-IVEI, Hezkuntza Ikuskaritza eta Berritzegune Nagusiaren weborrietan eskuragai dagoena) Symbaloo tresnaz egindako Webmix batean bildu nuen eta blog honetan aurkeztu nizuen. Orain eguneratu dut material berriak webmix-ean sartuz, eta post honetan eskeini nahi dizuet.

Ebaluazio Diagnostikoa eta Hobekuntza Planaren Webmix-a eguneratuta

EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2015

El Departamento de Educación, Política y Cultura ha decidido poner en marcha una nueva edición de la Evaluación de Diagnóstico, aplicada de manera censal a todo el alumnado de 4º de Educación Primaria y de 2º de la ESO en todos los centros sostenidos con fondos públicos del País Vasco. Tras las cuatro ediciones desarrolladas de esta acción estratégica del sistema educativo vasco, en el curso 2014 -2015 se llevará a cabo la quinta edición.

En el nuevo modelo de E.D. hay algunos cambios fundamentales:
Se organizan dos partes en la ED: una aplicación externa, responsabilidad del Departamento de Educación, y una aplicación interna, a cargo del centro, en la que se incluirán las pruebas de expresión escrita y expresión oral en las tres lenguas evaluadas.
– Habrá una prueba que medirá la Competencia en comunicación lingüística en inglés.
– Se volverá a evaluar por tercera vez la Competencia en cultura científica.
La expresión escrita en euskara, castellano e inglés será evaluada obligatoriamente por todos los centros en el tercer trimestre del curso, a partir de modelos comunes; además, con el objetivo de obtener resultados a nivel de Euskadi, se aplicarán estas pruebas a una muestra controlada de centros.
– La expresión oral se aplicará con carácter voluntario en el marco de la aplicación interna del centro, a partir de modelos y criterios comunes.

El año pasado, para facilitar el acceso a la documentación necesaria para trabajar el Informe de Evaluación Diagnóstica y el diseño del Plan de Mejora reuní los recursos necesarios, disponibles en las webs del ISEI-IVEI,  de la Inspección Educativa y  del Berritzegune Nagusia, en un Webmix que  os presenté en este blog, realizado con la herramienta Symbaloo. Ahora lo he actualizado incluyendo la información y los materiales correspondientes a la ED de 2015 y os lo quiero hacer llegar por medio de este post.

Pearltrees: ikasgelarako balio handiko 2.0 tresna

Pearltrees oso dinamikoa eta intuitiboa den laster-marka sozialen zerbitzua da, webean gure gustokoa den guztia gordetzeko eta antolatzeko. Era berean 2.0 tresna hau oso onuragarria izan daiteke gure ikasgelako lanerako.

Pearltrees-en erregistroa egin eta gero, perlak eta zuhaitzak sortzen hasiko gara: Gordetzen dugun interneteko helbide bakoitza perla bat da. Hauxe beste perlekin elkartu eta taldekatu ahal da perletako zuhaitza bat osatuz. Zuhaitzak ere beste zuhaitzekin bildu ahal ditugu, eta horrela, gure laster-markak gorde eta antolatu ahal ditugu. Halaber, beste erabiltzaileek sortutako perlak ikertu, aurkitu eta eskuratu ahal ditugu gure zuhaitzetan erabiltzeko. Gainera, gure perla eta zuhaitz guztiak konpartitu ahal ditugu nahi dugunekin.

Hona hemen perlatxo batzuk!

Vodpod videos no longer available.

Marijeren Pearltrees-ak, posted with vodpod

Perlak ere, banan banan argitaratu ahal ditugu. Hemen dituzue adibide batzuk:
KOMIKIAK 2.0KOMIKIEN PEARLTREE-a

IPUINAK/CUENTOS/SHORT STORIESIPUINEN PEARLTREE-a

Pearltrees es un servicio de marcadores sociales muy visual e intuitivo que puede ser muy útil para el trabajo en el aula.

Por ejemplo para: Presentación de un tema por el profesorado con apoyo de un pearltree. Presentación de direcciones de Internet en las que el alumnado realizará la búsqueda de información sobre un tema. Presentación de otros recursos para la realización de una tarea. Presentación de un tema trabajado por el alumnado: Conclusiones de proyectos, producciones escritas y orales realizadas y publicadas previamente…

Una vez registrados en Pearltrees, cada página que almacenamos es una perla que podemos agrupar con otras formando un árbol. Los árboles se pueden unir a otros árboles y así podemos tener nuestros marcadores organizados. También podemos utilizar las perlas creadas por otros usuarios y compartir las nuestras con quien queramos.

Ebaluazio Diagnostikoaren Item Liberatuak

ISEI-IVEI-ko web orrian, Ebaluazio Diagnostikoari dedikatutako atalean, LHko 4. mailako eta DBHko 2. mailako Item Liberatuak argitaratu dituzte.

Ebaluazio Diagnostikoaren Item liberatuak
Ebaluazio Diagnostikoaren Item liberatuak

Hizkuntza komunikaziorako konpetentzia: Euskara eta Gaztelania, Matematikarako konpetentzia eta Zientzia-, teknologia- eta osasun kulturarako konpetentziaren garapena neurtzeko itemak daude. Esteka honen bidez atal horretara ailegatuko zarete eta Proben ezaugarriei buruzko informazioa eta Item Liberatuak eskuratu ahal izango dituzue. Ikastetxeetako Klaustroetan aztertze lana egitea gomendatzen dizuegu.

En la web del ISEI-IVEI han sido publicados los Items Liberados de las pruebas de Evaluación Diagnóstica  de 4º de E. Primaria y 2º de ESO. Os  pongo este enlace desde el que accederéis a los Items  liberadosy más información sobre las características de las Pruebas.

Olentzerorekin ikasten

EITB-k haurrei eta haurrak ez garenoi Olentzeroren web gune bat eskeintzen digu urtero garai hauetan.

Olentzeroren postala

Olentzeroren postala

Olentzeroren gunean bere ipuina ikusi ahal dugu, jolastu eta marrazkiak egin ditzakegu eta Gabonetako postalak idatzi eta bidali ahal ditugu.

Olentzero

Olentzero

Web guneak Olentzerori gutuna idazteko eta bidaltzeko aukera ematen digu eta bidalitako eskutitzak eta marrazkiak argitaratzen dira, beraz guk egindakoa ikusi ahal izango dugu.

Gabonetako kantak entzuteko aukera ederra dago eta kanten letrak ikasteko ere bai.

Ondo pasatzen ikasteko aukera dibertigarria!

Olentzeroren gunea EITB

EITB-ko Olentzeroren gunea

Olentzerok baditu beste web gune batzuk Interneten eta guztietan aukera antzekoak eskaintzen dizkigu ondo pasatzeko. Ondorengo hauek aurkeztuko dizkizuet:

Olentzeroren Borda

Olentzeroren Borda

Euskal Gabonak

Euskal Gabonak


Olentzaro

Olentzaro

Amaitzeko Euskaltuben topatutako Olentzeroren bideo bitxi bat erakutsi nahi dizuet.

Vodpod videos no longer available.

more about “euskaltube – bideoak euskaraz“, posted with vodpod

Ikasleen Eskubide eta Betebeharrei buruzko Jardunaldia Euskalduna Jauregian

Gaur, abenduaren 11an, Euskalduna Jauregian, Hezkuntza , Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ikasleen eskubide eta betebeharrei buruzko jardunaldia antolatu du.

Sailburuak jardunaldiari hasiera eman ostean, Dekretua eta bere aplikaziorako gidaren aurkezpena egin da Ikuskaritzaren aldetik.

Esteka honetan 201/2008 Dekretua, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubide eta betebeharrei buruzkoa (EHAA 08-12-16), eskura dezakezue

Ikasleen eskubide eta betebeharrak

Ikasleen eskubide eta betebeharrak

Jardunaldiaren bigarren zatian Mª José Díaz Aguadoren ponentzia entzun ahal izan dugu. “Retos de la construcción de la convivencia en la escuela del siglo XXI”.

Mª Josek Elkarbizitzaren oinarrizko dekalogoaz hitz egin digu, topatu ahal ditugun zailtasunak eta ostopoak aztertuz eta Elkarbizitza programa bat praktikara eramateko pistak eta klabeak emanez. Saioa oso emankorra izan da, benetan merezi izan du eta amaieran izandako txaloen kopuruaren araberan Mª Josek konbentzitu duela esan behar dugu.

Ondorengo helbidean berak egindako material ugari aurkituko duzue:

http://mariajosediaz-aguado.blogspot.com/

Mª Jose Diaz Aguado Euskalduna Jauregian

Mª Jose Díaz Aguado Euskalduna Jauregian

Mª José Díaz Aguado es Catedrática de Psicología de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid.

Las reflexiones y propuestas presentadas son fruto de una larga serie de investigaciones , iniciada hace 30 años, sobre cómo mejorar la convivencia escolar y prevenir sus obstáculos.

En este enlace encontraréis el  Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (Publicación en BOPV 16-12-08)

Komikia lantzen/ Trabajando el cómic

Komikia balio handiko elementu pedagogiko bat izan daiteke Lehen Hezkuntzako arlo ezberdinetan: Irakurmena, Hizkuntzak, Arte Hezkuntza, Gizarte eta Kulturaren Inguruearen ezaguera…

Sareak gure komikiak eratzeko eta elkar trukatzeko baliabide anitzak eskaintzen dizkigu.

COMIQS

COMIQS

TOONDOO

TOONDOO

Stripgenerator

Stripgenerator

SCRIPCREATOR
STRIPCREATOR

Pixton
Pixton

La red ofrece infinidad de recursos para crear y compartir nuestros cómics. Pixton es una de las opciones más completas. Permite el movimiento de todas las partes del cuerpo de los personajes y un montón de efectos. demás tiene un apartado especial para educación.

Aquí tenéis un ejemplo realizado con Pixton: Jolastu nahaian

Jolastu nahian

Jolastu nahian

Sormenezko Tresnak On Line/Herramientas creativas on line

En la web de Educastur hay un apartado que se llama Pixelandia Taller de Plástica.

Pixelandia pretende ser un laboratorio de ideas para utilizar en clase de plástica, aprovechando las posibilidades que nos ofrecen los medios digitales.
Se organiza en tres apartados: ver, aprender y hacer.

En el apartado ver podemos encontrar información escueta sobre arte y artistas

En el bloque aprender se ofrecen una serie de sencillos tutoriales paso a paso sobre aspectos concretos de determinadas herramientas gráficas.

Por último, el apartado hacer pretende ser eminentemente práctico, mediante propuestas concretas de actividades e ideas para trabajar.

Me ha parecido especialmente interesante el apartado de herramientas on line en dónde se incluyen las siguientes:

Pixelator

Pixelator

Pixelator 1.0 para dibujar y pintar con estilo píxel

Graffiteator

Graffiteator

Virtual Graffiti para hacer graffiti con spray virtual

Constructor

Constructor

Constructor 1.0 para construir estructuras pieza a pieza

Dibujator

Dibujator

Dibujator 1.0 para dibujar líneas y figuras geométricas

Herramientas muy prácticas y fáciles de utilizar en el aula