Ebaluazio Diagnostikoa 2015

Hezkuntza, Politika eta Kultura Sailak Ebaluazio Diagnostikoa berriro abian jartzea erabaki du. Euskal Autonomia Erkidegoko funts publikoak jasotzen dituzten ikastetxe guztietako Lehen Hezkuntzako 4. mailako eta DBHko 2. mailako ikasle guztiei aplikatuko zaie errolda bidez. Euskal hezkuntza- sistemaren ekintza estrategiko honen lau edizio eginak ditugu eta 2014- 2015 ikasturtean bosgarrena egitera goaz.

E.D. eredu berrian oinarrizko aldaketa batzuk egingo dira:
ED bi zatitan egongo da antolatuta: bata, kanpoko aplikazioa, Hezkuntza Sailaren ardurapean eta, bestea, barneko aplikazioa, ikastetxeak bere gain hartuko duena, eta hor sartuko dira ebaluatutako hiru hizkuntzetan egindako idazmen eta mintzamen probak.
Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia neurtzeko proba bat ere egongo da.
Hirugarren aldiz ebaluatuko da Zientziaren kulturako konpetentzia.
Euskarazko, gaztelaniazko eta ingelesezko Idazmena ikastetxe guztiek ebaluatuko da nahitaez ikasturteko hirugarren hiruhilekoan, eredu komunetatik abiatuta. Gainera, Euskadi mailako emaitzak lortzeko, probak ikastetxeen lagin kontrolatu batean egingo dira.
Mintzamena aplikatzea borondatezkoa izango da ikastetxe bakoitzaren barne aplikazioaren arabera, eredu eta irizpide komunetatik abiatuta.

Ihaz, Ebaluazio Diagnostikoaren txostena eta Hobekuntza Planaren diseinua egiteko beharrezkoa zen dokumentazioa (ISEI-IVEI, Hezkuntza Ikuskaritza eta Berritzegune Nagusiaren weborrietan eskuragai dagoena) Symbaloo tresnaz egindako Webmix batean bildu nuen eta blog honetan aurkeztu nizuen. Orain eguneratu dut material berriak webmix-ean sartuz, eta post honetan eskeini nahi dizuet.

Ebaluazio Diagnostikoa eta Hobekuntza Planaren Webmix-a eguneratuta

EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2015

El Departamento de Educación, Política y Cultura ha decidido poner en marcha una nueva edición de la Evaluación de Diagnóstico, aplicada de manera censal a todo el alumnado de 4º de Educación Primaria y de 2º de la ESO en todos los centros sostenidos con fondos públicos del País Vasco. Tras las cuatro ediciones desarrolladas de esta acción estratégica del sistema educativo vasco, en el curso 2014 -2015 se llevará a cabo la quinta edición.

En el nuevo modelo de E.D. hay algunos cambios fundamentales:
Se organizan dos partes en la ED: una aplicación externa, responsabilidad del Departamento de Educación, y una aplicación interna, a cargo del centro, en la que se incluirán las pruebas de expresión escrita y expresión oral en las tres lenguas evaluadas.
– Habrá una prueba que medirá la Competencia en comunicación lingüística en inglés.
– Se volverá a evaluar por tercera vez la Competencia en cultura científica.
La expresión escrita en euskara, castellano e inglés será evaluada obligatoriamente por todos los centros en el tercer trimestre del curso, a partir de modelos comunes; además, con el objetivo de obtener resultados a nivel de Euskadi, se aplicarán estas pruebas a una muestra controlada de centros.
– La expresión oral se aplicará con carácter voluntario en el marco de la aplicación interna del centro, a partir de modelos y criterios comunes.

El año pasado, para facilitar el acceso a la documentación necesaria para trabajar el Informe de Evaluación Diagnóstica y el diseño del Plan de Mejora reuní los recursos necesarios, disponibles en las webs del ISEI-IVEI,  de la Inspección Educativa y  del Berritzegune Nagusia, en un Webmix que  os presenté en este blog, realizado con la herramienta Symbaloo. Ahora lo he actualizado incluyendo la información y los materiales correspondientes a la ED de 2015 y os lo quiero hacer llegar por medio de este post.

Advertisements

Zoriontzeko poster bat

Blog honen bisitari guztiei: Zorionak! eta… Mila Esker!
Zorionak
http://marijeuraga.edu.glogster.com/zorionak/

Zorionak
A todos los visitantes de este blog: ¡Mil Gracias! y… ¡Feliz Año Nuevo!

Etorkizunerako hezi / Educar para el futuro

EHUko Areto Nagusian Magisteritza 2. mailako 300 ikasleren  aurrean Hezkuntzaz hitz egitea, praktikako ikastetxeetan zer topatuko duten haiei azaltzea,  eta gainera, haiengandik eskolak eta gizarteak espero duena adieraztea erantzunkizun handiko ataza bat da. Eta zihurtatu ahal dizuet hau egiten ahalegindu garela Txaro eta biok Practicum I-eko Formazio Jardunaldiaren osoko saioan  hizlari bezala parte hartu dugunean gaur goizean.

Denbora falta izan dugu astiro eta sakon azaltzeko haiek laster ikastetxeetan topatuko duten hainbat proiektu, ilusio, adostasun eta desadostasun, hainbat gelatako esperientzia, batzuk arrakastatsuak, hobetzeko modukoak besteak, ikastetxeek aurre egiteko hainbat erronka… hauek guztiak ezin direlako kontatu hitzaldi batean. Baina honek ez du axola. Gazte hauek joango dira aurrekoa aurkitzen, eskola barna behatzen badute, eta eguneroko zereginetan aktiboki parte hartzen badute.

Hala ere, espero dugu ondorengo mezuak ikasleei helarazi izatea:

Gaur egungo eskolaren erronka etorkizunerako hezitzea da.

Ikaslea eta ikaslearen irteera-profila da ardatza ikastetxeek bere Hezkuntza Proiektua definitzeko, Hobekuntza Planak orientatzeko, prestakuntza planifikatzeko….

Etorkizunerako hezitzeak suposatzen du: autonomiarako, berrikuntzarako, aldaketarako, aniztasunerako, sormenarako, lankidetzarako, elkarbizitzarako, etengabeko prestakuntzarako… hezitzea. Labur esanda, zoriontsu izateko hezitzea. Ez da gutxi!

Prozesu honetan hezkuntza-eragile guztien inplikazioak, gaur entzun diguten bihar-etziko irakasleena barne, eginkizun honen arrakasta bermatuko du.

Hemen duzue hitzaldirako prestatu eta erabili dugun aurkezpena.

Etorkizunerako hezi

PracticumI aurkezpena  from marijeuraga

Hablar de Educación, en el Aula Magna de la UPV, para 300 estudiantes de 2º de Magisterio y contarles lo que se van a encontrar cuando dentro de cuatro días lleguen a sus centros de destino para realizar el Practicum y además explicarles lo que la escuela, lo que la sociedad,  espera de ellos, es una tarea de mucha responsabilidad.  Os puedo asegurar que como tal nos la hemos tomado mi compa Txaro y yo cuando esta mañana hemos participado como ponentes en la sesión plenaria de las Jornadas de Formación del Practicum I.

Tantos proyectos, ilusiones,  encuentros y desencuentros, tantas experiencias de aula, unas exitosas y otras mejorables, tantos retos a los que se enfrentan los centros…. no se pueden contar en una ponencia, nos ha faltado tiempo. Pero esto no nos preocupa, estas chicas y chicos lo van a ir descubriendo poco a poco si observan con atención el centro y participan activamente en su quehacer diario.

Sin embargo esperamos haber conseguido  trasmitirles lo siguiente:

Que el eje vertebrador para que los centros definan su Proyecto Educativo, orienten sus planes de mejora, planifiquen la formación, etc…es el alumn@ y las competencias que debe desarrollar a lo largo de la Educación Básica Obligatoria.

Que el reto de la escuela es educar mirando al futuro. Educar para el futuro supone educar para la autonomía, para el cambio, para la diversidad, para la creatividad, para la cooperación, para la convivencia, para el aprendizaje continuo,…En suma, educar para ser feliz. ¡Casi nada!

Y que la implicación en este proceso de todos los agentes educativos, incluida la de  l@s futur@s profes que hoy nos han escuchado con mucha atención, garantizará el éxito de esta empresa.  Ánimo a tod@s!

la foto (2)web retPracticumI (aurkezpena Google Drive-n)

Practicum I (aurkezpena Issuu-n)

Practicum I (aurkezpena Calaméo-n)

Practicum I (aurkezpena Scribd-en)

Practicum I (aurkezpena Slide Share-n)

Alfabetatze mediatikoa XXI. mendeko ikasgeletan

Urtero bezala, Getxoko Berritzeguneak Getxolinguae Jardunaldiak antolatu ditu. Maiatzaren 13 eta 14an ospatuko dira Igeretxe Hotelean. Aurtengo  Jardunaldien gaia Alfabetatze mediatikoa izango da.

Alfabetizazio mediatikoa hedabideetan edukina kontsultatzeko, ulertzeko, sen kritikoa baloratzeko eta sortzeko gaitasuna da.

Hemen duzue Getxolinguae 2014 bloga informazio guztiarekin.

Aukera aprobetxatu nahi dut Alfabetizazio mediatikoari buruz egin dudan webmix-a. Honetan gaiari buruzko artikuluak, gelako esperientziak eta gure ikasleek alfabetizazio mediatikoa garatzeko lagungarriak izan daitezken proposamen didaktikoak eta tresnak bildu ditut eta ondorengo post-ean argitaratu dut: Alfabetización mediática y ciudadanía en el siglo XXI.

webmix alfab mediatica

Como todos los años el Berritzegune de Getxo organiza las Jornadas de Getxolinguae que se celebrarán los días 13 y 14 de Mayo, en el Hotel Igeretxe, de Getxo.

El título de las Jornadas es el siguiente: La alfabetización mediática en las aulas del siglo XXI. Aquí tenéis el blog de Getxolinguae 2014 con toda la información sobre las Jornadas.

Quiero aprovechar esta ocasión para presentaros un webmix que he realizado con Symbaloo sobre la alfabetización mediática. Se trata de una recopilación de artículos y publicaciones interesantes sobre el tema, algunas referencias de experiencias de aula que no están incluidas en el programa de las Jornadas y algunas propuestas didácticas y herramientas que pueden facilitar la alfabetización mediática de nuestro alumnado. Este webmix o panel forma parte de un post que he publicado en el  blog de las Jornadas con el siguiente título: Alfabetización mediática y ciudadanía en el siglo XXI.

Hobekuntza Planetan murgilduta

Azken bost ikasturteotan, 2008. urtetik, Lehen Hezkuntzako 4. mailako eta DBHko 2. mailako 150.000 ikasle baino gehiagok parte hartu dute egin diren Ebaluazio diagnostikoko lau ebalualdietan, eta 7.500 ikastalde ingururi buruzko datuak lortu dira.
Gaur egun Euskadin oinarrizko hezkuntzan lan egiten duten ikastetxe guztiek 2009tik 2013ra izan duten beraien emaitzei eta horien bilakaerari buruzko informazioa jaso dute eta irakas talde guztiak eztabaida eta hausnarketa prozesuetan murgilduta daude Hobekuntza Plana adosteko. Berariazko egoera aztertu ondoren, beren errealitateari lotutako neurriak hartu eta sustatuko dituzte haien emaitzak hobetzen jarraitzeko.
Ebaluazio Diagnostikoaren txostena eta Hobekuntza Planaren diseinua egiteko beharrezkoa den dokumentazioa (ISEI-IVEI, Hezkuntza Ikuskaritza eta Berritzegune Nagusiaren weborrietan eskuragai dagoena) Symbaloo tresnaz egindako Webmix batean bidu dut eta hemen aurkezten dizuet.
Tresna honi buruzko informazioa, bere aplikazio didaktikoak eta Webmix hainbat eredu ikusi ahal izango duzue blog honetako post-etan eta Lehen Hezkuntza 2.0 site-an.

Ebaluazio Diagnostikoa eta Hobekuntza Planaren Webmix-a

ed &hp webmix2

Más de  150.000 alumnos y alumnas y cerca de 7500 grupos de 4º de Educación  Primaria y 2º de ESO  han pasado por el proceso de evaluación diagnóstica desde el año 2008.

En la actualidad todos los centros de enseñanza básica de Euskadi han recibido información de sus resultados y de la evolución de los mismos desde 2009 a 2013 y los claustros están inmersos en procesos de debate y reflexión para acordar Planes de mejora que partiendo de su situación les permitan impulsar medidas para seguir mejorando sus  resultados.

Para facilitar el acceso a la documentación necesaria para trabajar el Informe de Evaluación Diagnóstica y el diseño del Plan de Mejora he reunido los recursos necesarios, disponibles en las webs del ISEI-IVEI,  de la Inspección Educativa y  del Berritzegune Nagusia, en el Webmix que ahora os presento, realizado con la herramienta Symbaloo.

Encontraréis abundante información sobre esta herramienta y sus aplicaciones didácticas y un gran número de ejemplos de webmix tanto en anteriores post de este blog como en el site Lehen Hezkuntza 2.0

Bideoa

Hezkidetza indarkeria saihesteko/Coeducar para prevenir la violencia

Hilabete batzuen atsedenaldia hartu dut blog honetan beste webgune berriak sortzeko. Lana bukatuta dago eta laster horren berri emango dizuet, baliabideak eta proposamen didaktikoak konpartitzeko asmoz.

Baina gaur, azaroaren 25ean, Emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako  Nazioarteko Egunean, blog honen bidez  proposamen hezigarriak zabaltzeko zereginari berriro ekitea erabaki dut. Eta ez dut halabeharrez egin. Egun honetan berriro salatu nahi dut munduan hiru emakumetatik bat indarkeria matxistaren biktima dela. Aurten, Espainar estatuan erasotzaileek 61 emakume erahil dituztela. Euskadin gauregun 58 emakume bizkarzainarekin bizi direla bikotearen erasoa saihesteko eta beste 28 kasutan erasotzaileak behatuta daude eskumuturreko telematikoaren bitartez.

Beharrezkoa da gure gizartean indarkeria matxista agerian jartzea eta salatzea, eta ezinbestekoa da haurtzaroaren lehenengo urtetik hezkidetza lantzea erasotzaileak eta biktimak izatearen arriskua gutxitzeko.

Horretarako prestakuntza behar dugu. Eta adibiderik onena, azaroaren 20an  Marian Morenorekin izan genuena Getxoko Berritzegunean. Oso saio emankorra izan zen. Jardunaldiaren bideoa esteka honetan daukazue  eta hezkidetza-materialak, proposamenak eta informazio guztia bere blogean ikus dezakezue.

blog MarianBloga: Marian Moreno. Coeducación.

COEDUCAR es  llevar la igualdad al aula y educar en igualdad es una cuestión de ley.

Dedicada durante algún tiempo a crear nuevos sitios en la red para compartir recursos y propuestas de los que os iré dando información, he tenido abandonado este blog los últimos meses. Sin embargo, la elección del día de hoy para  retomar mi tarea  de  difusión de propuestas educativas a través del mismo no es casual.

Hoy, 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, quiero volver a denunciar,  una vez más, que una de cada tres mujeres en el mundo es víctima de la violencia machista. En el estado español en lo que llevamos de año 61 mujeres han sido asesinadas por sus maltratadores.

En Euskadi actualmente hay 88 mujeres con riesgo muy alto de sufrir una agresión , 52 de ellas viven con escolta y  en otros 28 casos el agresor está vigilado por medio de una pulsera telemática.

violencia machistaEs necesario visibilizar la violencia machista en nuestra sociedad  y denunciarla y es imprescindible trabajar la coeducación desde los primeros años de la infancia para reducir el riesgo de ser maltratadores (ellos) o maltratadas (ellas).

Para ello necesitamos buena formación como el curso de Coeducación que tuvimos la semana pasada en el Berritzegune de Getxo con Marian Moreno.

Marian comenzó aclarándonos conceptos básicos en materia  de igualdad: sexo, género, estereotipos, roles, sexismo, coeducación…

Luego nos explicó que COEDUCAR es  llevar la igualdad al aula, equilibrando tanto las carencias como los excesos en la educación de nuestro alumnado. Por ejemplo: equilibrando la carencia de liderazgo en las alumnas y el exceso del mismo en los alumnos.

Subrayó la necesidad de que los centros elaboremos planes de mejora en materia de coeducación, partiendo de la realidad de cada uno, y una vez realizado el diagnóstico de la situación.

Nos animó a que desde las aulas planteemos propuestas de trabajo no sexistas, nos dio ejemplos de cómo hacerlo tanto en primaria como en secundaria, y además nos demostró que todo ello se puede hacer de manera divertida y creativa.

Marian MorenoTodos estas propuestas,  además de otros artículos, publicaciones, guías (Queremos coeducar), presentaciones y materiales coeducativos se encuentran en el blog que compartió con quienes tuvimos la suerte de pasar la mañana del 20N con ella.

Blog: Marian Moreno. Coeducación.

Me quedo con esta frase: “El primer material coeducativo que entra en el aula es el profesorado”. De nuestra actitud depende en buena medida la consecución del objetivo.

Aquí tenéis el vídeo de la sesión : “LLevamos la igualdad al aula

Y es que… educar en igualdad es una cuestión de ley.

emakume2Eskerrik asko zuri, Marian!

Informazioa biltzen eta partekatzen marka-gune sozialen bidez

Marka-gune sozialek gure gogokoak on line gordetzeko eta partekatzeko balio dute.

Marka-gune sozialen bidez baliabideak bildu ahal ditugu, gaika sailkatu eta antolatu, ikasgelan gure ikasleei eskeintzeko: Bideoak, web-orriak, joku interaktiboak, on lineko jarduerak, curriculumaren gaiekin erlazionaturiko artikuluak,…

Lehen Hezkuntzako 2.0 Tailerrean eta Eskola 2.0 Sakontze Mintegian marka-gune sozialen gaia jorratu dugu bi tresnetan zentratuz (Pearltrees eta Symbaloo) eta beren aplikazio didaktikoetan sakonduz.

Pearltrees-i buruz post batzuk idatzi ditut blog honetan bere ezaugarriak, aplikazio didaktikoak, adibideak eta tutorialak azaltzeko. Adibidez: “Pearltrees: Ikasgelarako balio handiko tresna”   Hemen ikus ditzakezue Pearltrees-en oinarrizko tutorialak, euskeraz eta gaztelaniaz.

Aurreko post-ean Symbaloo-ri buruzko informazioa irakurri ahal duzue “Symbaloo-ren aplikazio didaktikoak”   Hemen ikus dezakezue Symbaloo-ren tutoriala eta, jarraian, mintegietan irakasleek egindako webmix batzuk ikasgeletan erabiltzeko.

http://www.slideshare.net/marijeuraga/symbaloo-tutoriala

Symbaloo tutoriala from marijeuraga

Euskal Karaokea ZuriñeEuskal Karaokea. Zuriñe. San Ignacio LHI

Unibertsoa ElisabethUnibertsoa. Elisabeth. Romo LHIConocimiento del medio AraceliConocimiento del medio. Araceli. San Ignacio LHI

Ugalketa aparatua YolandaUgalketa aparatua. Yolanda. Zipiriñe LHI

Taller de Lengua ItziarTaller de Lengua. Itziar. San Ignacio LHI

Gure sustraiak lurrari lotuz OrkatzGure sustraiak Lurrari lotuz. Orkatz. Ander Deuna

Gure sustraiak PakiGure sustraiak. Paki. Legarda LHI

El uso de marcadores sociales para recopilar y compartir la información es una práctica cada vez más habitual en nuestras aulas. Entre otras muchas aplicaciones didácticas podemos utilizar los marcadores sociales para recopilar y clasificar recursos y ofrecérselos al alumnado: Vídeos, páginas web y artículos relacionados con temas del curriculum para la búsqueda de información, juegos interactivos, actividades on line, …

En anteriores posts me he referido a los marcadores sociales, sus características y sus aplicaciones didácticas, resaltando dos herramientas que en mi opinión pueden ser muy prácticas en el aula de primaria: Pearltrees y Symbaloo. Aquí tenéis las referencias de los posts y de los tutoriales:

Hoy he querido mostraros algunos webmix de recursos, para utilizar en las aulas de primaria, creados con Symbaloo por el profesorado que asiste al Taller y al Seminario 2.0  de Getxo.