Category Archives: Hobekuntza Planak

Hobekuntza Planetan murgilduta

Azken bost ikasturteotan, 2008. urtetik, Lehen Hezkuntzako 4. mailako eta DBHko 2. mailako 150.000 ikasle baino gehiagok parte hartu dute egin diren Ebaluazio diagnostikoko lau ebalualdietan, eta 7.500 ikastalde ingururi buruzko datuak lortu dira.
Gaur egun Euskadin oinarrizko hezkuntzan lan egiten duten ikastetxe guztiek 2009tik 2013ra izan duten beraien emaitzei eta horien bilakaerari buruzko informazioa jaso dute eta irakas talde guztiak eztabaida eta hausnarketa prozesuetan murgilduta daude Hobekuntza Plana adosteko. Berariazko egoera aztertu ondoren, beren errealitateari lotutako neurriak hartu eta sustatuko dituzte haien emaitzak hobetzen jarraitzeko.
Ebaluazio Diagnostikoaren txostena eta Hobekuntza Planaren diseinua egiteko beharrezkoa den dokumentazioa (ISEI-IVEI, Hezkuntza Ikuskaritza eta Berritzegune Nagusiaren weborrietan eskuragai dagoena) Symbaloo tresnaz egindako Webmix batean bidu dut eta hemen aurkezten dizuet.
Tresna honi buruzko informazioa, bere aplikazio didaktikoak eta Webmix hainbat eredu ikusi ahal izango duzue blog honetako post-etan eta Lehen Hezkuntza 2.0 site-an.

Ebaluazio Diagnostikoa eta Hobekuntza Planaren Webmix-a

ed &hp webmix2

Más de  150.000 alumnos y alumnas y cerca de 7500 grupos de 4º de Educación  Primaria y 2º de ESO  han pasado por el proceso de evaluación diagnóstica desde el año 2008.

En la actualidad todos los centros de enseñanza básica de Euskadi han recibido información de sus resultados y de la evolución de los mismos desde 2009 a 2013 y los claustros están inmersos en procesos de debate y reflexión para acordar Planes de mejora que partiendo de su situación les permitan impulsar medidas para seguir mejorando sus  resultados.

Para facilitar el acceso a la documentación necesaria para trabajar el Informe de Evaluación Diagnóstica y el diseño del Plan de Mejora he reunido los recursos necesarios, disponibles en las webs del ISEI-IVEI,  de la Inspección Educativa y  del Berritzegune Nagusia, en el Webmix que ahora os presento, realizado con la herramienta Symbaloo.

Encontraréis abundante información sobre esta herramienta y sus aplicaciones didácticas y un gran número de ejemplos de webmix tanto en anteriores post de este blog como en el site Lehen Hezkuntza 2.0

Advertisements

Hobekuntza Planak eta Ebaluazio Diagnostikoa

Hobekuntza Planak eta Ebaluazio Diagnostikoaz Hezkuntza Sailak antolatutako informazio-formazio Jardunaldi batean egon gara EAE-ko Berritzeguneetako aholkulariok eta Ikuskaritza zerbitzua.

Jardunaldiaren lehen zatian IZEI-IVEIko ordezkariek 2010. urtean egindako Ebaluazio Diagnostikoaren informazio-laburpen bat aurkeztu dute, txosten berriak interpretatzeko orientabideak emanez eta informazio-material berriak aurkeztuz. Txosten hauek ikastetxeek  web-etik deskargatzeko prest egongo dira datorren astean. Hor, bertan, informazio-material berriak aurkituko dituzue: Txostenak interpretatzeko materialak, txosten eredu bat…

Bigarren zatian Berritzegune Nagusiko aholkulariek gaiaren inguruan egindako lan interesgarriaren aurkezpena egin dute. Materialen bilduma bat da, sarean argitaratuta eta gaiaren arabera sailkatuta (Curriculum-a, Oinarrizko Gaitasunak, Orientabide didaktikoak eta Hobekuntza Planak). Baliabide hauek, zalantza barik, lagungarriak izango dira ikasturte honetan irakasleok Hobekuntza Planen diseinua egiteko.

Prozesua, berriro, martxan dago. Eutsi horri! Helburua merezi du!

Las asesorías de los Berritzegunes de la CAV hemos asistido junto a la Inspección a una Jornada de información-formación sobre la Evaluación Diagnóstica y los Planes de Mejora organizada por el Departamento de Educación.
En la primera parte de la Jornada, los representantes del IZEI-IVEI han presentado un informe sobre la Evaluación Diagnóstica realizada en el 2010, dándo las pistas necesarias para la interpretación de los Informes y los cambios introducidos en estos para recoger las propuestas realizadas por los centros a lo largo del proceso. Estos informes podrán ser descargados desde la web , de forma escalonada , por los centros a partir de la próxima semana.
Ebaluazio DiagnostikoaEn la misma web encontraréis nuevos materiales como las orientaciones para la interpretación de los informes,  un modelo de informe, etc…

La segunda parte de la Jornada ha estado dedicada a la presentación del trabajo  relativo a este tema, realizado por el Berritzegune Nagusi. Se trata de una recopilación de materiales, clasificados por temas, (Curriculum, Competencias básicas, Orientaciones didácticas y Planes de Mejora) que, sin duda alguna, servirán de ayuda a los centros a la hora de elaborar los Planes de Mejora a lo largo de este curso.

Comienza el proceso de nuevo. ¡Ánimo! El  objetivo merece la pena.

Curriculuma, Oinarrizko Gaitasunak eta Hobekuntza Planak