Monthly Archives: maiatza 2012

Gelatik mundura ilusio handiarekin: Komunikazio-proiektuak Getxolinguae 2012an

Getxolinguae 2012ko  gai nagusia komunikazio-proiektuen ingurukoa izan da.

Komunikazio-proiektuek ikasketak eta ikaslearen beraren gizarte-ingurunea lotzen dituzte, eta  ikaskuntza aktiboa bultzatzen dute.

Jardunaldi hauen helburua EAEko esperientzia interesgarri batzuk erakustea izan da, eta helburua lortu da, zalantzarik gabe.

Getxolinguae 2012 blogean ikasgelako praktika onak bildu dira irakasleen lankidetzari esker.  Hauek eguneroko jarduera hobetzen lagunduko dute.

Halaber,   Jardunaldietan zabaldutako esperientzien aurkezpenak aurkituko dituzue. Haien artean Romo ikastetxeak aurkeztutakoa aipatu nahi dut bereziki, Lehen Hezkuntzan zentratzen delako eta gure zonaldeko ikastetxe batean garatu delako: “Gelatik mundura hizkuntza bidaietan zehar“.

Elisabeth eta Isabelen hitzetan “Proiektuek ikaste prozesua errealitatera hurbiltzen dute, eta eragiten dute prozesua esanguratsua izatea”.  “Proiektuek ikasketa prozesuari indarra eta ilusioa ematen dizkiote”. Ideai hauek eta beste asko aurkituko dituzue Prezin egindako aurkezpen honetan.

Hizkuntza bidaietan zehar

Los proyectos de comunicación han sido el eje central de Getxolinguae 2012.

Los proyectos impulsan el aprendizaje activo y pretenden relacionar los aprendizajes con las necesidades y el entorno social del alumnado.

El objetivo de estas Jornadas ha sido sacar a la luz algunas de las buenas prácticas que se están trabajando en la CAPV y, sin duda, el objetivo se ha conseguido.

En el blog Getxolinguae 2012  se recogen muchas buenas prácticas de aula aportadas por el profesorado que ha colaborado en el proyecto y que servirán de ayuda para la mejora educativa. También podéis consultar las presentaciones de las experiencias  difundidas en las Jornadas.

Quiero mencionar expresamente la experiencia presentada por Elisabeth, del CP Romo (Getxo), por centrarse en E. Primaria y ser de un centro de la zona: “Gelatik mundura hizkuntza bidaietan zehar

En palabras de Elisabeth e Isabel “Los proyectos acercan el proceso de aprendizaje a la realidad y hacen que el aprendizaje sea significativo”. “Los proyectos dan fuerza e ilusión al proceso de aprendizaje”. Encontraréis estas ideas y otras muchas en la siguiente presentación, realizada en Prezi.